Nieznajomość prawa szkodzi – to wie doskonale każdy z nas. Dlatego warto znać podstawowe akty i dokumenty prawne, a w szczególności te, które odnoszą się do naszego życia codziennego. Takim dokumentem, o którym każdy z nas powinien choć trochę wiedzieć jest księga wieczysta.

Co to jest księga wieczysta?

Otóż jest to zbiór najważniejszych dokumentów dotyczących danej nieruchomości. Należy tutaj podkreślić, że chodzi o nieruchomość, nie zaś o właściciela. A zatem jeśli nieruchomość zmieni właściciela zostanie sporządzona o tym notatka, jednak księga będzie prowadzona dalej.

Gdzie możemy znaleźć księgę wieczystą? Otóż od kilku lat Księgi prowadzone są w systemie informatycznym i można je sprawdzić na stronie rządowej. Jednak wersja papierowa znajduje się sądach rejonowych właściwych dla miejsca położenia nieruchomości.

Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste prowadzone są zgodnie z pewnymi zasadami. Pierwsza z nich to domniemywanie zgodności ze stanem prawnym. Oznacza to, że domniemywa się, że to co jest zapisane w księdze jest zgodne z rzeczywistością. Dalej mamy zasadę rękojmi wiary publicznej – jeśli istnieje jakaś niezgodność między księgą a rzeczywistością, to sprawa rozstrzygana jest na korzyść nabywcy. Kolejna zasada głosi, że księgi są w pełni jawne, natomiast następna – że ograniczone prawa rzeczowe, które zostały wpisane do księgi mają pierwszeństwo przed tymi niewpisanymi.

Jakie informacje znajdziemy w księdze wieczystej?

Czy jednak generalnie opłaca się w ogóle zaglądać do księgi wieczystej? Tak – powinniśmy zrobić to przede wszystkim przed zakupem danej nieruchomości. W księdze bowiem znajdziemy informacje na temat tego, kto jest właścicielem nieruchomości oraz czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. Dodatkowo dowiemy się, czy istnieją jakieś ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, dodatkowe prawa czy roszczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here