Studzienki kanalizacyjne stosuje się głównie na połączeniach kanałów, w miejscach zmiany kierunku czy średnicy systemu rur kanalizacyjnych. Dodatkowo są one montowane w miejscach, w których konieczne jest zapewnienie dostępu do sieci.

Studzienki uważane są za najtrudniejszy element sieci kanalizacyjnej. Wymaga się, by były one wytrzymałe na obciążenia statyczne i dynamiczne. Oczekiwany poziom szczelności powinien zapobiegać eksfiltracji ścieków i infiltracji wód gruntowych lub opadowych.

Tradycyjnymi surowcami wykorzystywanymi do budowy studzienek kanalizacyjnych były beton i żelbet. Jednak tradycyjne materiały są bardzo często wypierane przez urządzenia wykonane z Tworzyw sztucznych, które mają nad nimi szereg przewag.

Zalety studzienek w tworzyw sztucznych

Przede wszystkim studzienki wykonane z tworzyw sztucznych charakteryzują się bardzo wysoką odpornością. Jest to odporność zarówno na oddziaływanie silnych substancji chemicznych , ale również odporność na ścieranie i inne możliwe uszkodzenia mechaniczne. Studzienki charakteryzują się ponadto niezmiennymi w czasie właściwościami hydraulicznymi.

Nie bez znaczenia są także aspekty związane z pracami montażowymi. Studnie wodomierzowe z tworzyw sztucznych mają niewielką masę, dzięki czemu nie wymagają fundamentowania lub wymiany gruntu. Studzienki te nie zapadają się pod wpływem własnego ciężaru lub obciążeń dynamicznych. Ma to ogromny wpływ na poziom awaryjności podłączeń rur kanalizacyjnych, gdyż minimalizowane zostaje ryzyko rozszczelnienia lub zniszczenia.

Dla inwestorów dużą przewagą studzienek wykonanych na przykład z polietylenu jest ich niższy koszt oraz krótszy czas budowy sieci. Wprawdzie koszt samego zakupu materiału może przemawiać za zastosowaniem studzienek betonowych, ale po wzięciu pod uwagę kosztów wykonawstwa oraz eksploatacji szale przechyla się zdecydowanie w stronę rozwiązań tworzywowych. Ograniczenie nieszczelności sieci i ryzyka innych awarii, które jest ważną oszczędnością wynikającą z zastosowania tworzyw powoduje, że zaleca się by systemy kanalizacyjne były wykonywane właśnie z tych materiałów.

Wpływ na środowisko naturalne

Przez lata sądzono, że tradycyjne rozwiązania są bardziej ekologiczne i dlatego należy je stosować w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jednak przeprowadzone kompleksowe badania, analizujące wszelkie oddziaływania obu rozwiązań podczas całego cyklu życiowego, wykazały że takie podejście jest błędne. Beton jest materiałem bardziej ekologicznym na etapie produkcji i recyklingu. Lecz, gdy do analizy dodano na przykład koszty transportu studni betonowych lub koszty związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu podczas prac budowlanych, okazało się że wpływ tradycyjnych rozwiązań na środowisko jest równy wpływowi wywieranemu przez układy z tworzyw sztucznych. Co więcej, analiza poszczególnych kryteriów oddziaływania wykazała, że tworzywa sztuczne mają mniejszy negatywny wpływ na zjawisko globalnego ocieplenia czy niszczenie warstwy ozonowej.

Źródło: ELPLAST – Studzienka drenarska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here