Proces projektowania linii przesyłowych – jak wygląda?

0
41

Projektując linie przesyłowe niskiego, średniego, wysokiego oraz najwyższego napięcia, trzeba uwzględnić szereg zmiennych technicznych i środowiskowych, które mają wpływ na ostateczną formę inwestycji. Jak przebiega taki proces? Jakie dokładnie czynniki uwzględnia?

Planowanie i audyty – początkowy etap każdego projektu

Kompleksowe projektowanie linii przesyłowych zaczyna się od audytów technicznych linii, a także oceny i inwentaryzacji jej aktualnego stanu (w przypadku modernizacji bądź przebudowy). Następnie realizowany jest projekt budowlany nowych linii, wraz z uwzględnieniem konstrukcji słupów kratowych.

Czasami już na wstępie okazuje się, że budowa nowej linii nie ma sensu, gdyż istnieją przesłanki do tego, aby zwiększyć zdolności przesyłowe już istniejącej infrastruktury. Tutaj niezbędna jest analiza ekonomiczna, a także rzetelna wycena kosztów obydwu przedsięwzięć, tak aby móc podjąć decyzję podpartą faktami i oceną sytuacji bieżącej.

Uwaga! Zwiększenie przepustowości linii może wiązać się z koniecznością wymiany przewodów na takie, które są zaprojektowane dla wyższych obciążeń i wynikających z nich temperatur pracy.

Obliczenia, projekty i wdrażanie ewentualnych optymalizacji

Kolejnym krokiem jest… matematyka, a konkretnie konieczność obliczenia wszystkich parametrów elektrycznych projektowanej lub modernizowanej linii. Na podstawie tego procesu można ocenić:

  • rozpływ mocy w sieci, zależnie od stanu obciążenia,
  • rozpływ prądów zwarciowych w odgromnikach i uziemnikach,
  • analizę przepięć wewnątrz linii kablowych.

Profesjonalne projektowanie linii przesyłowych uwzględnia również planowanie metod usuwania ewentualnych awarii, a także zapobiegania im, jeśli taka możliwość istnieje. Całość musi zostać – pod względem technicznym – zoptymalizowana w taki sposób, aby była dopasowana do standardów przyjętych przez właścicieli sieci energetycznej.

Dodatkowe badania i obliczenia

W ramach projektowania linii przesyłowych należy również dokonać obliczeń obciążalności prądowej sieci, dobrać właściwe przekroje przewodów, a także zaprojektować układy uziemiające i sporządzić analizy oddziaływania pola elektromagnetycznego na sąsiadującą z linią infrastrukturę krytyczną oraz budynki, sieci przesyłowe, rurociągi itd. Na koniec trzeba też wziąć pod uwagę zarządzanie roślinnością w obrębie linii, gdyż być może konieczne jest jej wycięcie, bądź regularne przycinanie. Dopiero mając dostęp do tych wszystkich danych, można rzetelnie zaprojektować linie przesyłowe, dobrać ich parametry pracy oraz ocenić wpływ na ludzi, infrastrukturę i środowisko.

W tak skomplikowanym i złożonym procesie ważne jest wsparcie profesjonalistów. Firma https://www.eltelnetworks.pl/blog/2022/projektowanie-linii-napowietrznych/ ma kompetencje, dzięki którym możliwe jest profesjonalnie projektowanie linii przesyłowych wraz z ich parametrami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here