Dom czy mieszkanie to dla jego właściciela nie tylko ostoja i azyl bezpieczeństwa, ale również znaczna część majątku. Dlatego też, choć ubezpieczenie nieruchomości nie jest obowiązkowe (chyba że mowa o kredytobiorcach hipotecznych), zdecydowanie warto je wykupić. Sprawdź, co musisz wiedzieć, by wybrać dobrą polisę dla domu.

Decyzji o wyborze ubezpieczenia nieruchomości nie można podejmować pochopnie. Jeszcze przed zapoznaniem się z propozycjami poszczególnych ubezpieczycieli, trzeba dokładnie przeanalizować potrzeby i oczekiwania domowników, a także specyfikę samego mieszkania czy domu. W praktyce, chodzi tu przede wszystkim o udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie, przed czym w zasadzie ma chronić taka polisa. Czy wystarczy podstawowa, najtańsza wersja ubezpieczenia, czy może lepiej zainwestować w produkt, który będzie wprawdzie droższy, ale zapewni przy tym ochronę praktycznie w każdej sytuacji?

Wyceń nieruchomość

Znalezienie odpowiedzi na wyżej postawione pytanie ułatwi obiektywna i możliwie jak najdokładniejsza wycena posiadanej nieruchomości. Zresztą nie tylko na nie, bo znajomość faktycznej wartości domu czy mieszkania, pozwala również dobrać odpowiednią sumę ubezpieczenia na polisie. Odpowiednią, czyli taką która zapewni odszkodowanie, umożliwiające przywrócenie go do stanu sprzed powstania szkody. Trzeba tylko pamiętać, by w swoich szacunkach uwzględnić nie tylko wartość rynkową nieruchomości, ale również wartość jej wyposażenia.

Zaniżanie wartości mieszkania w celu uzyskania niższej składki ubezpieczeniowej mija się z celem, gdyż w takim wypadku po prostu nie będzie ono dostatecznie chronione. Inaczej mówiąc, w razie nieszczęśliwego zdarzenia ubezpieczyciel wypłaci świadczenie niższe od rzeczywistych kosztów naprawy szkody.

Sprecyzuj, co dokładnie ma chronić ubezpieczenie nieruchomości

Podstawowa wersja ubezpieczenia nieruchomości obejmuje elementy będące na stałym wyposażeniu domu lub mieszkania, tj. mury, drzwi, okna, elementy instalacji elektrycznej, wykończenie podłóg i ścian (np. płytki, panele, tapety), a także ewentualne żaluzje, rolety, kraty czy kominek. Zakres ochrony można rozszerzyć na mienie ruchome, np. sprzęt RTV i AGD, meble, odzież, obrazy, sprzęt turystyczny i sportowy, itp. Właściciele domów mogą włączyć do polisy również pozostałe budynki, znajdujące się na ich posesji (np. garaż), a także ogrodzenie, altanę ogrodową, oświetlenie zewnętrzne czy inne elementy małej architektury. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że wraz z rozszerzeniem zakresu ochrony, wzrośnie odpowiednio wysokość płaconej składki.

Określ, przed czym chcesz chronić nieruchomość

Podział na wariant podstawowy i rozszerzony przeważnie obowiązuje również w przypadku zagrożeń, przed którymi chroni ubezpieczenie nieruchomości. Na podstawowy zakres ochrony składa się zwykle zabezpieczenie przed skutkami pożaru, zalania czy kradzieży z włamaniem. Te bardziej rozbudowane pakiety polisy chronią dodatkowo przed: uderzeniem pioruna, gradem, trzęsieniem ziemi, osunięciem ziemi, upadkiem drzewa, eksplozją, porywistym wiatrem czy nawet huraganem. Warto jednak pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa konstrukcję swoich produktów i zakres zapewnianej przez nie ochrony; część ubezpieczycieli oferuje tylko jeden lub dwa różne warianty ubezpieczenia, ale są też tacy, którzy oferują klientom większe pole wyboru.

Rozważ kompleksową ochronę

Na ubezpieczenie nieruchomości może składać się nie tylko ochrona mienia, ale również polisa OC w życiu prywatnym czy dostęp do usługi domowego Assistance (wszystkie te udogodnienia zapewnia np. ubezpieczenie PKO BP „Mój Dom24” – http://pkoubezpieczenia.pl/dom-i-majatek/ubezpieczenie-moj-dom24). Dzięki polisie OC, ubezpieczony i pozostali członkowie gospodarstwa domowego nie odpowiadają finansowo za szkody wyrządzone osobom trzecim (np. zalanie sąsiada). Pakiet Assistance może zaś obejmować np. zorganizowanie pomocy i pokrycie związanych z nią kosztów w przypadku np. wystąpienia w mieszkaniu zdarzenia, które uniemożliwia dalsze zamieszkiwanie w nim, czy też uszkodzenia ciała lub zachorowania ubezpieczonego, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Każdy, kto chciałby zapewnić szeroką ochronę nie tylko posiadanej nieruchomości, ale również sobie, powinien zainteresować się takimi kompleksowymi produktami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj uważnie OWU

By dobrze wybrać ubezpieczenie nieruchomości, należy uważnie przeanalizować OWU poszczególnych ofert. Uwagę szczególną, trzeba zwrócić na takie kwestie jak: obowiązujące podlimity, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także sposób wyliczania przez niego należnego odszkodowania. Co warto o nich wiedzieć?

  • Podlimity to określone kwotowo lub procentowo maksymalne wartości odszkodowania dla poszczególnych elementów wyposażenia; przykładowo, jeśli polisa chroni przed kradzieżą do kwoty 50 tys. zł a podlimit na kradzież sprzętu elektronicznego wynosi 5 tys. zł, to nawet w przypadku utraty sprzętu o wyższej wartości, świadczenie będzie opiewało maksymalnie właśnie na 5 tys. zł.
  • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to przypadki, w których nie wypłaca on odszkodowania pomimo zaistnienia szkody. Dotyczą one zwykle ewidentnych zaniedbań ubezpieczonego (np. zostawienie kluczy w drzwiach do mieszkania), szkody o niskiej wartości (franszyza integralna), czynników atmosferycznych (np. uszkodzenia mebli czy sprzętu RTV/AGD, spowodowane długotrwałym utrzymywaniem się dużej wilgoci), a także szkód powstałych w wyniku zamachu terrorystycznego czy celowego działania ubezpieczonego.
  • Ubezpieczyciel może wypłacać odszkodowanie na podstawie wartości odtworzeniowej majątku lub jego wartości rzeczywistej. Dla ubezpieczonego korzystniejsza jest ta pierwsza opcja, ponieważ sprawia ona, że w przypadku np. kradzieży sprzętu elektronicznego czy mebli otrzyma świadczenie w całości pokrywające koszty zakupu nowych sprzętów; wartość rzeczywista uwzględnia stopień zużycia elementów wyposażenia i oznacza wypłatę niższego odszkodowania.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie mieszkania kosztuje ok. 200-400 zł rocznie, średniej wielkości domu – ok. 700-1000 zł. W praktyce jednak, wysokość składki zależy nie tylko od oferty ubezpieczyciela i wybranego pakietu polisy, ale również parametrów dotyczących samej nieruchomości. Jeśli chodzi o te ostatnie, to poza wielkością nieruchomości, znaczenie ma również między innymi to, z jakiego materiału wykonano budynek (palnego czy niepalnego), a także w jaki sposób jest on chroniony. Obecność monitoringu, alarmu, czy drzwi i okien antywłamaniowych to elementy, które skłonią ubezpieczyciela do zaproponowania niższej składki.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here